Stockholmsrosens tidigare program

Här kan du läsa om vad vi har haft för programpunkter tidigare genom åren.

 
2023

Onsdag 18 januari 2023   - Vattna rätt - och snålt 

En kväll om vatten i trädgården. Allt torrare och varmare somrar i östra Sverige gör att vi måste fördjupa våra kunskaper om hur vi bättre hushållar med vatten. Lena Ljungquist från Wexthuset berättar om flera smarta lösningar för att använda vatten effektivare. Dessutom kommer vår medlem Karin Wallin berätta om hur hon med hjälp av Svensk Trädgårds initiativ om att spara regnvatten insåg hur mycket regnvatten vi låter gå till spillo.
Vi inleder mötet med kaffe/te och smörgås.

Måndag 20 februari 2023 -  Flora Linnéa

Max Sommelius från Flora Linnéa berättar om sina erfarenheter som plantskoleägare och informerar om företagets okuleringsarbete. Flora Linnea är en av endast två plantskolor i Sverige som bedriver egen okulering. Max kommer bl.a. tala om hur man väljer grundstammar och hur man hittar skickliga yrkesmän och hur arbetsvillkoren för okulerare ser ut i våra grannländer. Vi får även höra hur det är att förhandla med de stora rosföretagen Austin, Kordes och Tantau samt vilka villkor som gäller för återförsäljare. Hur resonerar rosfirmorna och vilka trender finns framöver.

Onsdag 22 mars 2023 - Årsmöte

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Karin Ringholm, chef för Skansen Park, att berätta om friluftsmuseets satsning på trädgård och odling. Skansen arbetar med att lyfta fram denna del av museet ytterligare och Karin redogör för de nya planerna samt genomförda och kommande förändringar i Rosengården och hur StockholmsRosen involveras i arbetet.
 

Tisdag 5 september 2023 - Att odla rosor i kruka 

Flera av våra medlemmar har erfarenheter av att odla rosor i kruka. Vi kommer att få höra några av dem berätta om sortval, vinterförvaring och andra aspekter på rosor i kruka.

 

Onsdag 11 oktober 2023  -  Rossommaren 2023

Vi samlas, pratar och minns sommaren som gått, utbyter erfarenheter och glädjeämnen. Bildvisning från olika trädgårdsbesök och från Nordisk rosenhelg i Kalmar utlovas. Dessutom kommer vi att berätta om hur sommaren på Skansen varit.  

 

Tisdag 7 november 2023 - Samplantering med rosor

Vi gästas av Gunilla Uhlin Friberg, välkänd rosprofil med lång erfarenhet av rosor. Gunilla kommer att visa bilder på lyckad och mindre lyckad val av växter att samplantera med rosor. Flera medlemmar har även bidragit med exempel så det blir en kväll vi ägnar det knepiga ämnet samplantering. 
 

2022

Onsdag 23 februari 2022 kl 18   -   Rugosor och rugosahybrider - zoom-möte 

Vi fortsätter vår exposé över olika rosgrupper. Detta möte ägnar vi de tåliga och odlingsvärda rugosorna. Gruppen innehåller ett brett spektrum och man hittar här såväl enkla skönheter som exemplar med blommor täta som kålhuvuden.

Lördag 19 mars 2022 kl 13.00   -   Årsmöte - zoom-möte 

StockholmsRosens årsmöte för 2022 äger rum samma datum som Svenska rosensällskapet (SRS) håller sitt möte.
Ursprungligen skulle SRS årsmöte hållas i Stockholm och därför lades båda årsmötena på samma dag. Istället hålls båda årsmötena digitalt via zoom.
Efter StockholmsRosens årsmöte lämnar vi över till Svenska Rosensällskapet. 
SRS inleder sitt årsmöte med ett föredrag på Zoom av Maria Hjort. Ämnet är Sissinghurst och dess rosor.

Torsdag 21 april 2022 kl 10    -   Beskärningsdag på Skansen

Tillsammans med personalen på Skansens trädgårdsavdelning beskär vi rosorna i Rosengården på Skansen. Detta är ett bra tillfälle att praktisera och lära mer om rosbeskärning på många olika typer av rosor. Vi håller på hela dagen, och du är välkommen att delta så länge du har möjlighet. Medtag lunch.

Aktiviteter april-juni 2022    -   StockholmsRosen medverkar i Trädgårdsdagarna på Skansen 21-22 maj.

Besök i medlemmars trädgårdar under våren och utflykt med rostema i sommar.
Under våren planerar vi att träffas i mindre grupper och prata rosor. Formerna för dessa möten är inte helt klara vi avvaktar de rekommendationer från myndigheterna som kommer att gälla.
Vi återkommer på mail när läget klarnat.

Resa till nordvästra Skåne 1-4 september 2022

Vi planerar att genomföra en resa till nordvästra Skåne första dagarna i september. Vi åker tåg t.o.r. och bor på hotell i Ängelholm. Vi reser runt med buss och besöker plantskolor och trädgårdar, bl.a. Fredriksdal, Norrvikens trädgårdar, Sofiero, Flora Linnéa etc. Mer information om resan kommer i mail till StockholmsRosens medlemmar.
 

Lördag 15 oktober 2022 kl 15.00    -   Lars-Åke Gustavsson - om rosinventerigen i POM 2001-2010
Den välkände rosexperten Lars-Åke Gustavsson och rosuppropets biträdande projektledare Henrik Morin, utkom i våras med boken
Rosarvet i nationella genbanken - ett verk som hyllats unisont och av den internationella rosfederationen WFRS och beskrivs som den viktigaste studien som utkommit någonstans under de senaste 20 åren.
I samarbete med Skansen kommer Lars-Åke att gästa oss och berätta om arbetet med att samla in och examinera de rosor som utgör våra gemensamma gröna kulturarv. Han kommer även att presentera några av de 331 rosor som bevarats i den nationella genbanken i Alnarp.
Plats: Skånska gruvan, Rosendalsvägen 14, Djurgården (nära Ulla Winbladh).

- - - - -